Hur kommer man överens om ett arv?

Tvister om arv är dessvärre väldigt vanligt förekommande. Ofta rör problematiken förskott på arv eller hur ett testamente ska tolkas. Dessa frågor är ofta svåra att hantera eftersom man kanske normalt istället skulle vilja ägna mer tid åt att sörja den bortgångne. Arvstvister har dessvärre också den karaktären att de kan skada förhållandet mellan familjemedlemmar i en familj under en väldigt lång tid.

I arvstvister lönar det sig ofta att direkt inhämta information om hur rättsläget ser ut. Även om juridiken kan te sig besvärlig för den enskilde är rättsfrågorna normalt sätt inte så komplicerade. Våra advokater har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor relaterade till samtligt rörande arv. Advokaterna på Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall åtar sig också uppdrag som boutredningsmän och skiftesmän och är därför väl införstådda med de frågor som kan aktualiseras.

Ring oss eller maila för ytterligare information

JURIDIK VI ARBETAR MED