Är du missnöjd med ett köp?

Att vara missnöjd vid ett köp av t.ex. en bil, en lägenhet ett hus eller vad det annars må vara är dessvärre väldigt vanligt. Ofta är också värdet på det som köpts så betydande att det kan vara värt att anlita en advokat. Om en tvist rörande ett köp inte kan lösas frivilligt mellan parterna finns det vanligtvis ingen annan möjlighet att få rätt än att vända sig till tingsrätten för att få rätt.

Att driva process i tingsrätten är svårt för den enskilde. Det kan bland annat handla om att förstå vad det egentligen är som måste bevisas för att man ska få rätt. Frågor som rör bevisning kan också vara svåra att överblicka.

Våra advokater agerar ofta som ombud för såväl privatpersoner som företag när det gäller processer i domstol rörande köp. Vår erfarenhet av dessa frågor gör också att vi t.ex. är rekommenderade av Villaägarna som ombud i tvister som rör fast egendom.Ring oss eller maila för gratis rådgivning redan idag.

JURIDIK VI ARBETAR MED