Behöver du hjälp i en separation eller skilsmässa?

De vanligaste tvisterna som uppkommer i vår vardag rör vanligtvis de frågor som uppkommer vid en separation. Det kan handla om vem som ska ta hand om barnen, vem som ska få huset, hur det övriga gemensamma ska delas upp etc. Dessa frågor är vanligtvis också ofta svåra för den enskilde att hantera när man väl hamnat i en tvist. Självklart finns det heller inget som är så enkelt att tvista om som det man håller mest kärt.

Oavsett om tvisten rör en bodelning eller en vårdnadstvist har Advokatfirman SSW stor erfarenhet av att driva de frågor som kan uppkomma. För att nå bästa resultat är det bättre att koppla in en advokat på ett tidigt stadium. Eftersom våra advokater har stor erfarenhet av att driva dessa typer av tvister kan vi också redogöra för hur en möjlig utgång skulle kunna se ut. Våra advokater agerar också som bodelningsförrättare och skiftesmän.

Ring oss eller maila så återkommer vi till dig.

JURIDIK VI ARBETAR MED