Lena Ebervall är född 1957 i Malmö. Hon tog jur. kand.-examen 1992 vid Lunds universitet.

INRIKTNING: Allmän praktik.

VERKSAMHETSORT: Malmö, Stockholm.

SPRÅK: Engelska, spanska (i andra hand franska, danska, tyska)

MOBIL: 0708-96 90 98

E-POST: lena@ssw.se

Namn*

Telefonnummer alt. e-post*

Ärende

Hon stannade kvar på fakulteten och arbetade med forskning och undervisning i framför allt processrätt fram till 2002, då hon doktorerade i processrätt. Sedan 2003 har hon varit anställd på Advokatfirman SSW. Hon är numera advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål. Hon är verksam vid Malmöfilialen i första hand och i andra hand i Stockholm.

Lena Ebervall är Sveriges första doktor i advokatetik och anlitas flitigt som föreläsare och expert i ämnet. Hon har givit ut doktorsavhandlingen ”Försvararens roll. Ideologier och gällande rätt”, Norstedts Juridik 2002, samt ”Advokatetik i brottmål. En handbok”, Thomson Fakta 2008. Hon är också medförfattare tillsammans med Per E Samuelson till romanerna ”Ers Majestäts olycklige Kurt”, Piratförlaget 2008 och ”Mördaren i folkhemmet”, Piratförlaget 2012, romaner om uppmärksammade rättssaker från svenskt 1900-tal.

 www.piratforlaget.se

Advokatetik i brottmål: En handbok

Författare: Lena Ebervall
Förlag: Thomson Förlag

Hur skall en försvarsadvokat veta hur hon skall röra sig på det minerade fält som en pågående förundersökning och brottmålsrättegång är? Hur fungerar tystnadsplikten egentligen? Vilka rättigheter har man under polisförhören? Vad får man hjälpa den häktade klienten med? Och vad finns det för lagstöd för detta?

Brottmålsadvokatens vardag är full av svåra yrkesetiska frågor. Advokaten som skall försöka lösa ett uppkommet dilemma har dock ofta begränsade möjligheter att finna vägledning i de generalklausuler som lag och god advokatsed erbjuder. Något mer än paragrafer behövs för den praktiker som står inför ett konkret problem. Det har länge funnits behov av en enkel och lättsmält vägledning för den som arbetar med brottmål.

I denna bok har författaren på ett ställe samlat lag, regler om god advokatsed, doktrin och praxis i form av rättsfall och disciplinnämndsfall som rör praktiska försvararfrågor.

Praxis visar att inte bara advokaterna själva, utan även poliser, åklagare och domare tar miste ganska ofta när det gäller försvararens rättigheter och skyldigheter för ett behörigt tillvaratagande av klientens intressen. Tanken är att även andra yrkeskategorier än advokater enkelt och snabbt skall kunna söka vägledning i denna bok.

Juris doktor Lena Ebervall är verksam som advokat i Stockholm och Malmö. Hon har bakgrund som forskare och föreläsare vid juridiska fakulteten på Lunds universitet. 2002 disputerade hon på Sveriges första doktorsavhandling i advokatetik. Hon har under mer än ett decennium varit flitigt anlitad som föreläsare och kursledare i advokatetik och framträtt som debattör och skribent i rättspolitiska frågor som rör försvarsadvokater.

Köp boken på Adlibris.com

Mördaren i Folkhemmet – En roman av Lena Ebervall & Per E Samuelson

En sen decembereftermiddag 1939 rövas tioåriga Gerd bort i centrala Stockholm. Alla svenskar sitter vid sina radioapparater och hör efterlysningen och läser senare om det fasansfulla fyndet av hennes skändade kropp. Slaget mot det trygga folkhemmet Sverige är hårt och tidningsskriverierna om händelsen övertrumfar krigs­rubrikerna. Det dånar i folkdjupet. Polisen måste hitta mördaren.

Vittnen kan berätta om en mörkhårig man och en svart bil. Slumpen vill att den kände idrottslegenden Olle Möller svarar exakt mot de få ledtrådar polisen har. Olle, som är en bekymmersfri typ och glad i kvinnor, svarar dumt på polisens frågor. Men är han verkligen en barnamördare?

Mordet på Gerd blir Olle Möllers öde och förföljer ho­nom hela livet. På femtiotalet sker ytterligare två otäcka mord: femåriga Kerstin från Stockholm och tvåbarns­mamman Rut Lind från Fjugesta mördas med några års mellanrum. Polisen – ivrigt påhejad av en enig press och folkopinion – är övertygad: Möller är skyldig igen!

När Olle Möller 1959 åtalas för mordet på Rut blir det Sveriges största mordrättegång genom tiderna. Dag ut och dag in toppar Fjugestamordet löpsedlarna och ”mördaren Möller” är Sveriges mest hatade man.

Olle själv nekade i sten fram till sin dödsdag.

Advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelson berättar i romanens form hur en enskild svensk medborgare blev be­handlad när polis, åklagare, press och domstolar på förhand bestämt sig för att han var skyldig.

Format: Inbunden
Utgiven: 2012-09-19
ISBN: 978-91-642-0398-4
Sidor: 430

Piratförlaget
Köp boken på AdLibris.com

Ers Majestäts Olycklige Kurt - En roman av Lena Ebervall & Per E Samuelson

Året är 1938. Genom ett grönskande landskap susar en amerikansk lyxbil fram i hög fart. Bakom ratten sitter restaurangdirektör Kurt Haijby, på väg mot sin senaste investering, slottet Trystorp i Närke. Han gläder sig åt att äntligen kunna förverkliga sina drömmar; allt har blivit möjligt tack vare de generösa utbetalningarna från hovet.

Vad ingen vet är att Kurt har ett förbjudet förhållande med kungen, Gustaf V, och att det är denna relation som tillåter honom att leva i lyx. Och inte ens Kurt själv förstår vilket ont blod hela historien väcker i maktens korridorer. Rädslan för att den fruktansvärda hemligheten skall läcka ut är stor. Sin värsta fiende har Kurt Haijby i den mäktige överståthållaren, vars intrigspel efter ett par decennier slutligen får honom på fall: på 1950-talet åtalas Haijby för utpressning och hans öde är därmed beseglat.

Vem var då denne Kurt Haijby, som fått ge namn åt en av de största skandalerna i Sverige på 1900-talet? Han var en enkel Söderkis som dock var förutbestämd att leva ett dramatiskt och äventyrligt liv, med de mest högtflygande mål och med en för-underlig förmåga att dupera alla, inte minst sig själv. Han lyckades charma sig in i de allra förnämaste kretsarna och fick för en tid leva ett förtrollat liv. Allt skulle bli honom givet. Och allt skulle tagas från honom igen.

Detta är den fullständigt osannolika sannsagan om Kurt Haijby.

Format: Inbunden
Utgiven: 2008-09-03
ISBN: 978-91-642-0271-0
Sidor: 436

Piratförlaget
Köp boken på AdLibris.com