Rolf Klintfors arbetar främst med brottmål och ekobrottmål. Han har emellertid även uppdrag inom arbetsrätt, bankjuridik och försäkringsjuridik.

INRIKTNING: Brottmål, ekobrott, arbetsrätt, bankjuridik, försäkringsjuridik

VERKSAMHETSORT: Stockholm

SPRÅK: Engelska

MOBIL: 0702-67 41 49

E-MAIL: rolf@ssw.se

Rolf Klintfors är född 1961 och tog 1987 jur.kand.-examen vid Stockholms universitet. Han är tingsmeriterad och har förutom advokatverksamhet även arbetat vid Finansinspektionen, och som bolagsjurist på ett flertal IT-bolag. Innan han knöts till advokatfirman SSW har han arbetat på Juristhuset och advokatfirman Defens.

Namn*

Telefonnummer alt. e-post*

Ärende