Jan C A Anderson är född 1952 och tog 1980, efter att ha varvat studier och arbete, jur.kand examen vid Stockholms universitet.
Efter tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt arbetade han en tid som fastighetsjurist vid Gävle kommun.
Han flyttade därefter tillbaka till Stockholm för att börja anställning på en affärsjuridisk advokatbyrå.

INRIKTNING: Brottmål

VERKSAMHETSORT: Stockholm

SPRÅK: Engelska

MOBIL: 070-787 10 10

E-POST: jan@ssw.se

Efter att ha blivit advokat rekryterades han till dåvarande Advokatfirman Thoren & Skarborg AB, numera benämnd Advokatfirman Guide AB, där han blev delägare 1 januari 1990.

Efter nästan 25 år som delägare på samma advokatbyrå startade han per 1 juni 2014 egen verksamhet under firma Advokat Jan C A Anderson AB i samarbete och kontorsgemenskap med Advokatfirman SSW.

Jan Anderson ägnade sig sina första år på advokatbyrå uteslutande åt affärsjuridik men kom över tid alltmer att arbeta med brottmål.

De senaste tio åren har han i princip uteslutande ägnat sig åt brottmål och därmed sammanhängande ärenden.

Namn*

Telefonnummer alt. e-post*

Ärende