Christina Bergenstein är född 1968 och studerade vid Stockholms Universitet, Erasmus Universiteit Rotterdam, Holland samt Norges handelshögskola i Bergen.

INRIKTNING: Brottmål, affärsjuridik, fastighetsrätt samt i viss mån familjerätt och arbetsrätt

VERKSAMHETSORT: Stockholm, Nyköping

SPRÅK: Engelska (i andra hand franska)

MOBIL: 0704-56 13 62

E-MAIL: 
christina.b@ssw.se

Christina Bergenstein har även studerat vid Paris Sorbonne Université, Frankrike. Hon avlade år 1996 två examina: jur kand. samt civilekonomexamen. Tingstjänstgöring gjordes vid Södra Roslags tingsrätt i Stockholm med efterföljande praktik och anställning på advokatbyrå, då främst med inriktning på affärsjuridik och skatterätt. År 2002 – samma år som hon blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund – inledde Christina Bergenstein kontorsgemenskap med Advokatfirman SSW vid kontoren i Nyköping och Stockholm. År 2006 blev hon delägare. Christina Bergenstein arbetar idag i hela landet. Hon arbetar med olika typer av brottmål såväl som försvarare som målsägandebiträde. Hon arbetar med olika typer av brottmål men är främst inriktat på ekobrott. Christina Bergenstein arbetar även med familjerätt. Hon är medförfattare till boken Barn som tvingas välja bort en förälder.

Namn*

Telefonnummer alt. e-post*

Ärende