Christina Bergenstein är född 1968 och studerade vid Stockholms Universitet, Erasmus Universiteit Rotterdam, Holland samt Norges handelshögskola i Bergen.

INRIKTNING: Brottmål, affärsjuridik, fastighetsrätt samt i viss mån familjerätt och arbetsrätt

VERKSAMHETSORT: Stockholm, Nyköping

SPRÅK: Engelska (i andra hand franska)

MOBIL: 0704-56 13 62

E-MAIL: 
christina.b@ssw.se

Christina Bergenstein har även studerat vid Paris Sorbonne Université, Frankrike. Hon avlade år 1996 två examina: jur kand. samt civilekonom examen. Tingstjänstgöring gjordes vid Södra Roslags tingsrätt i Stockholm med efterföljande praktik och anställning på advokatbyrå, då främst med inriktning på affärsjuridik och skatterätt. År 2002 – samma år som hon blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund – inledde Christina Bergenstein kontorsgemenskap med Advokatfirman SSW vid kontoren i Nyköping och Stockholm. År 2006 blev hon delägare . Christina Bergenstein arbetar idag i hela landet. Hon arbetar med olika typer av brottmål såväl som försvarare som målsägandebiträde. Christina Bergenstein arbetar även med familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt samt viss affärsjuridik.

Namn*

Telefonnummer alt. e-post*

Ärende