Biträdande jurist Andrea Jobs åtar sig uppdrag såsom målsägandebiträde, rättegångsbiträde, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT samt i migrationsrättsliga ärenden.

INRIKTNING: Familjerätt, socialrätt, utlänningsrätt samt uppdrag som målsägandebiträde

VERKSAMHETSORT: Stockholm

SPRÅK: Engelska

MOBIL: 0730-59 56 17

E-MAIL: andrea@ssw.se

Andrea Jobs är född 1989 och tog 2017 jur.kand.-examen vid Stockholms Universitet. Hon skrev sitt examensarbete om hedersrelaterat våld och förtryck. Därutöver har hon studerat specialkurser i rättspsykologi och påföljdsbestämning.

Namn*

Telefonnummer alt. e-post*

Ärende